Inbjudan: Nätverksträff för samverkan skola/näringsliv 12/9

Program 12 september 2019

Tid:      07.45-10.00

Plats: Murtans, Ingång från Rörbecksgatan 6, Falkenberg

 

 • Kort sammanfattning av vårens arbete
 • Bokade talare
  • Lars Fröding – kommunchef
  • Per Svensson (S) – kommunstyrelsens ordförande
  • Peter Dygården (S) – ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
 • Diskussion i grupper
 • Fortsatt arbete


Nu är det dags för årets andra storträff angående samverkan skola/näringsliv, liknande den vi hade den 17 januari där 70 personer deltog. Rektorer, Barn- och utbildningsförvaltningens ledning och företagare startade upp diskussionen kring hur vi kan utveckla samverkan skola/näringsliv i Falkenbergs kommun. Detta för att gemensamt hitta de förutsättningar som krävs för att matcha och säkra framtidens kompetensförsörjning. Vid det tillfället lyfte styrgruppen, bestående av Stigert Pettersson (skolchef), Jan Melkersson (näringslivschef) och Göran Bengtsson (f.d. ordförande i Näringslivet Falkenberg), deras syn på vikten och vinsterna av en fungerande samverkan. Därefter följde en workshop som har lagt grunden till vårens fortsatta arbete med att ta fram en ”modell” för att underlätta samverkan och skapa likvärdighet för kommunens alla barn och elever.

 

Tycker du det är viktigt att hitta rätt kompetens till ditt företag?

 • Din närvaro på dessa storträffar är av största vikt för att skapa engagemang  samt lyfta diskussionen till den nivå som krävs av både skola och näringsliv för att samverkan ska lyckas.
 • Vid två årliga storträffar tar vi lärdom av varandra samt förankrar och utvecklar den arbetsmodell som vi arbetar fram. 

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete mellan skola/näringsliv.

 

Målgrupp:

Rektorer, tjänstepersoner, politiker och företagare som känner delaktighet och engagemang för att utveckla samverkan mellan skola/näringsliv tillsammans. 

 

Anmäl dig redan idag och boka in datumet i din kalender.

Näringslivet Falkenbergs webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies och dataskydd